หมอนคนท้อง เข็ดขัดหลังคลอด สินค้าเพื่อสุขภาพ Support medical

[section visibility=”hidden” bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”8px” margin=”15px”]

[row style=”collapse” col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”]

[featured_box img=”8687″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Free Delivery World Wide* Learn more

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”]

[featured_box img=”8686″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Loved by our Customers. 5000+ Reviews

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”]

[featured_box img=”8685″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Free Returns and Free Shipping

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”10px”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_slider]

[ux_banner height=”420px” bg=”343″ bg_pos=”94% 19%” link=”http://isupportmedical.com/product/pillow-g10in1/” target=”_blank”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”400px” bg=”393″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” bg_pos=”98% 0%” link=”http://isupportmedical.com/product/belly-belt-supportmedical/” target=”_blank”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”345″]

[ux_image id=”349″]

[ux_image id=”352″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”400″ bg_size=”original” bg_pos=”48% 37%” dark=”true” padding=”0px” border=”0px 0px 47px 0px”]

[row width=”custom” h_align=”center” padding=”30px 0px 0px 0px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”364″ image_size=”original” width=”80″ width__sm=”50″]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

ONLINE ORDER 24 HRS
สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”369″ width=”80″ width__sm=”50″]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

DELIVERY
เราเลือกใช้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”371″ image_size=”original” width=”80″ width__sm=”50″]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

TEAM SPORTS CONSULT

ให้บริการแบบผู้เชียวชาญ คอยให้คำปรึกษา

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section visibility=”hidden” bg_overlay=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[ux_banner_grid height=”605″]

[col_grid span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_slider]

[ux_banner height=”500px” bg=”126″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”63% 16%”]

[text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgba(0, 119, 132, 0.32)”]

“คูณแม่หลายท่านให้การยอมรับ”

[divider]

[button text=”เลือกดูสินค้า” radius=”99″ link=”http://isupportmedical.com/product/pillow-g10in1/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”500px” bg=”125″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”37% 6%”]

[text_box width=”61″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″ bg=”rgba(0, 119, 132, 0.34)”]

“หมอนคนท้องเพื่อสุขภาพ”

[divider]

[button text=”เลือกดูสินค้า” letter_case=”lowercase” radius=”99″ link=”http://isupportmedical.com/product/pillow-g10in1/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”2-3″]

[ux_banner height=”160px” bg=”124″ bg_size=”original” bg_pos=”47% 6%” hover=”zoom”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”80″]

หมอนที่ทางการแพทย์แนะนำ

หมอนรูปตัว G

[button text=”เลือกดูสินค้า” radius=”99″ link=”http://isupportmedical.com/product-category/pillow/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”160px” bg=”71″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”47% 55%” hover=”zoom”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ลดกระหน่ำ

50 %

[button text=”เลือกดูสินค้า” radius=”99″ link=”http://isupportmedical.com/product-category/pillow/” target=”_blank”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[title text=”สินค้า Support Medical” link_text=”ดูสินค้าทั้งหมด” link=”http://isupportmedical.com/shop”]

[row]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[tabgroup style=”line-bottom” nav_size=”xlarge”]

[tab title=”สินค้าเพื่อสุขภาพ”]

[ux_products columns=”5″ products=”10″ orderby=”sales”]

[/tab]
[tab title=”สินค้าล่าสุด”]

[products per_page=”5″ columns=”5″]

[/tab]
[tab title=”สินค้าขายดี”]

[best_selling_products per_page=”5″ columns=”5″]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[accordion title=”สินค้าขายดี”]

[accordion-item title=”หมอนคนท้อง”]

[button text=”คลิกดูสินค้า” style=”link” link=”http://isupportmedical.com/product/pillow-g10in1/” target=”_blank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”เบาะพิงหลัง”]

[button text=”เลือกดูสินค้า” style=”link” target=”_blank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”เข็มขัดรัดหน้าท้อง”]

[button text=”เลือกดูสินค้า” style=”link” link=”http://isupportmedical.com/product/belly-belt-supportmedical/” target=”_blank”]

[/accordion-item]
[accordion-item title=”เครื่องนวดไฟฟ้า”]

[button text=”เลือกดูสินค้า” style=”link”]

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_products columns=”5″ products=”10″ orderby=”sales”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_products_list cat=”17″ products=”3″ orderby=”sales”]

[/col]

[/row]
[section bg_overlay=”rgb(247, 247, 247)”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”226″ link=”https://line.me/R/ti/p/%40azt5852e” target=”_blank”]

[ux_image id=”227″ link=”https://m.me/mysupportmedical” target=”_blank”]

[ux_image id=”258″ link=”tel:095-695-5551″ target=”_blank”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”381″]

[/col]

[/row]

[/section]